- ورود کاربر -

مشاوره تلفنی

در صورت بروز مشکل در وارد شدن به پنل کاربری با سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان تماس بگیرید.

راهنمای سامانه

دانشجو معلمان -> نام کاربری : کد ملی ، رمز عبور : شماره شناسنامه

مهارت آموزان -> نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور : کدملی

اساتید -> نام کاربری : کد مدرسی ، رمز عبور : کد ملی

کارمندان -> نام کاربری : شماره پرسنلی ، رمز عبور : کد ملی