کانال تعالی فرهنگ

این کانال با هدف ارتقای فرهنگ و تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی تربیت معلم کشور و انعکاس اخبار و گزارشهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور تشکیل گردیده است عضویت در این کانل هیچ محدودیتی ندارد.

آدرس کانال تعالی فرهنگ

دستورالعمل دوره توانمندسازی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان با هدف نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرایند تعلیم و تربیت اقدام به برگزاری دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان ماده ۲۸ نموده است

دانلود دستورالعمل

راهنمای سامانه

تمام مراحل استفاده از سامانه در صفحه راهنمای سامانه به صورت کاملا کاربردی توضیح داده شده است لطفا قبل از ورود به سامانه بر روی ادامه مطلب کلیک کرده و به صفحه راهنما مراجعه نموده و مطالب این صفحه را مطالعه بفرمایید

ادامه مطلب