کانال تعالی فرهنگ

این کانال با هدف ارتقای فرهنگ و تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی تربیت معلم کشور و انعکاس اخبار و گزارشهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور تشکیل گردیده است عضویت در این کانل هیچ محدودیتی ندارد.

آدرس کانال تعالی فرهنگ

ورود به سامانه

تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می توانند برای استفاده از امکانات این سامانه ثبت نام کرده و تمام فعالیت های فرهنگی خود را از طریق این سامانه دنبال نمایند به عنوان مثال در جشنواره ها و مسابقات مختلف شرکت کنند

صفحه ورود به سامانه

راهنمای سامانه

تمام مراحل استفاده از سامانه در صفحه راهنمای سامانه به صورت کاملا کاربردی توضیح داده شده است لطفا قبل از ورود به سامانه بر روی ادامه مطلب کلیک کرده و به صفحه راهنما مراجعه نموده و مطالب این صفحه را مطالعه بفرمایید

ادامه مطلب